ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ
ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
1 χλμ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 24
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ